خسته شده ام

     شبیه کسی شده ام
     که پشت دود سیگارش
     با خود می گوید :
     باید تـَرکـــــ کنم !
     ســیگار را ،
     خانــــه را ،
     زندگـــی را ،
     و باز پُـکی دیگر می زند ...

                    مرتضی محمودی‬

     پانوشت:

     از زندگی کردن، عمل کردن و احساس کردن
     برای آنکه به این یکی حق بدهم و
     به آن یکی ندهم خسته شده ام.
     از اینکه مطابق تصویری که دیگران از خودم به خودم می دهند زندگی کنم،
     خسته شده ام.

                         آلبر کامو

/ 0 نظر / 3 بازدید