از مهربانی و سکوت و صبر خطرناک‌تر چی؟

   نیامدنش را باور نمی کنم!
   غیرممکن است او نیامده باشد؛
   حتما، حالا
   زیر باران مانده است
   و ناامید و خسته
   در خیابان ها قدم می زند
   من به باز بودن درها مشکوکم.

                             رسول یونان‬

   پانوشت:

‫   دارای یک صفت لعنتی بودم که مدت ها طول کشید تا از شرش خلاص شوم :
   وفاداری!
   واقعیت این است که دارا بودن این صفت یک نفرین ابدیست ،
   صفتی که اصلا در خور ستایش نیست
   بلکه مستوجب ترحم است .

                               هاینریش بل‬

/ 0 نظر / 14 بازدید