رسالت انسان هرگز این نبوده است

                                       چه جای گریه،که کشتار بی دریغ حریف
                                       برای خاطر صلح است و حفــــــــظ آزادی !

                                                         فریدون مشیری

       پانوشت:

       هر جنگی به خاطر صلح در‌می‌گیرد،
       و هر صلحی مقدمه‌ ایست برای جنگ...

                      سال بلوا، عباس معروفی

       ویار گفت:جنگ همیشه بوده است.
       ولی مردم زود به صلح عادت می‌کنند.
       آن‌وقت خیال می‌کنند حالت عادی همین است.
       نه، حالت عادی همان جنگ است.

                      آدم اول ، آلبر کامو

/ 1 نظر / 13 بازدید
نگین

شیدا جان وب بسیار زیبایی داری موفق و پیروز باشی