نوروز

                                         آن شب که تو در کنار مایی روزست
                                           و آن روز که با تو می‌رود نوروزست

                                           دی رفت و به انتظار فردا منشین
                                           دریاب که حاصل حیات امروزست
                                          
                                                            سعدی

      پانوشت:

      همین لحظه حاوی بهشت و دوزخ است .
      همه اش بستگی به تو دارد .
      اگر تو خوش باشی ، شاد باشی ، اگر عاشق زندگی باشی
      و آن را محترم بداری و جشن بگیری ، در بهشت هستی ،
      اگر نتوانی شادمانی کنی ،
      اگر چنان زنجیرهای سنگینی برپا و دست داشته باشی
      که نتوانی با آهنگ زندگی به رقص در آیی ،
      آن وقت در دوزخ به سر می بری ...                                                                                                                       
                                                         دالایی لاما

/ 0 نظر / 13 بازدید