عیدم با لبخند تو تکمیله

                        بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
                                               سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند

                        سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است
                                                            فصل ها را همه با فاصله ات سنجیدند

                        تو بیایی، همۀ ثانیه ها، ساعت ها
                                                    از همین روز، همین لحظه، همین دم عیدند...

                                                      قیصر امین پور

      پانوشت:

      کسانی که در دل تو جا دارند
      هرگز واقعا نمی میرند!
      حتی در دور از ذهن ترین اوقات می توانند پیش تو برگردند.

                                         یک روز دیگر-میچ آلبوم

/ 0 نظر / 16 بازدید