آرزویم این است

           آرزویم این است :

                         نرود اشک در چشم تو هرگز، مگر از شوق زیاد

                         نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز

                         و به اندازه هر روز تو عاشق باشی

                         عاشق آنکه تو را می خواهد

                         و به لبخند تو از خویش رها میگردد

                         و تو را دوست بدارد به همان اندازه

                         که دلت می خواهد....

/ 0 نظر / 5 بازدید