تا خدا هست و چرا غصه چرا؟

       خدایا
       تو با آن بزرگی
       در آن آسمانها
       چنین آرزویی
       بدین کوچکی را
       توانی برآورد
       آیا ؟

                                       شفیعی کدکنی

       پانوشت:

       خدایا من از جایگاه روزی خود آگه نیستم
       ...تنها رزق خود را به خیالی که بر دلم وارد می شود می طلبم
       خدایا مرا در طلب چیزی که بر من روزی مقدر نفرموده ای به مشقت مینداز
       که تو از رنج و عذاب من بی نیازی
       و من محتاج رحمت بی منهای توام.

                                     تعقیب نماز عشاء

/ 0 نظر / 16 بازدید