می روی و نمی رود فکر تو از هوای من

                                  بنشین ٬ مــــرو ٬ که در دل شب ٬ در پــناه ماه
                                  خوش تر ز حرف عشق و سکوت و نگاه نیست
                                   بنشــــین و جـــــــاودانه به آزار من مکــــــوش
                                  یــــــــکدم کنار دوست نشستن گــــناه نیست

                                                      فریدون مشیری‬

         پانوشت:

         آن که رفتنی ست به هیچ قیمتی نمی ماند.
         نمی توانی به چهارمیخش بکشی.
         بگذار برود.اصرار نکن؛
         پیش از آن که غرورت را به باد بدهی از فکرت بیرونش بینداز،
         و تا حد کافری انکارش کن.
         حتی اگر خدا باشد!

                                                      عباس معروفی

/ 0 نظر / 18 بازدید