زندگی


زندگی برگ درختی ست که در معرض باد
هوس رویش و سرسبزی دیگر دارد

زندگی قاصدکی خسته دل است
که در اندیشه شیرین وصال
منتظر مانده که باد آید و با او برود

زندگی حادثه ای تکراری ست
پر اشک و لبخند
متصور شود آنگونه که ما می خواهیم

 آرزوهای بشر
 ـ علم و عقل و ثروت ـ
همگی در پس دیوار اجل می مانند

عشق تنها چیزی ست
کز اجل نیز فراتر رفته ست

پس بیایید که با عشق قدم برداریم
و اگر هیچ نداریم همین ها کافی است:

لب برای لبخند
دل برای پیوند

/ 0 نظر / 4 بازدید