نگفته ام

      یکدیگر را دوست می داریم
      یکدیگر را کامل می کنیم
      اما مالک هم نیستیم
      نمی توانیم انچه را به ما تعلق دارد
      به خود هدیه کنیم
      عشق
      هدیه یی فرا بشری ست.

                              مارگوت بیکل

      پانوشت:

      برایت نگفته بودم که خوش‌حالم کرده‌ای بارها.
      که آدمِی چون من را خوش‌حال کردن این روزها سخت است؛
      و تو سختی‌اش را تاب آوردی.
      برایت نگفته بودم که چیزهای کوچک و ساده‌ای را آرام و بی‌صدا به جانم می‌ریختی
      که برای روزها و روزها شرایطم را
      لااقل افکارم را دگرگون می‌کرد؛
      و من آن آدمی بودم که دوست‌تر می‌داشتم.
      از همه‌ی این‌ها که بگذریم برایت گفته بودم که
      چه بسیار دوستت داشته‌ام؟ می‌دارم؟ پیش از همه‌ی زمان‌ها؟
      باید گفته باشم؛
      کاش گفته باشم...

                                          شکنجه گر(دانلود)

 

/ 0 نظر / 4 بازدید