عاشق شده ای...

   آه
   هزار سخن می گویی
   تا سخن عشق نگفته باشی...

                                                      محمود دولت آبادی

   پانوشت :

   پرهیز از نگاه کردن به کسی که شوق دینش کلافه ات کرده
   تردید مبهم ات را به یقینی روشن تبدیل میکند :
   عاشق شده ای...

                                                         مصطفی مستور

/ 0 نظر / 78 بازدید