فراغت از تو میسر نمی‌شود ما را

      رنجشی نیست
      آدم‌ها همینند
      خوبند ولی‌ فراموش کار
      می‌آیند
      می‌ مانند
      می روند
      مثل مسافران کاروان سرا
      مثل ازدحام بی‌ انتهایِ یک خیابان
      کسی‌ برایِ بودن
      نیامده
      نمی‌‌آید...

                        نیکی فیروزکوهی‌
                 
     پانوشت:

      فکر می کردم آدم ها همان طور که آمده اند، می روند.
      نمی دانستم که نمی روند.
      می مانند.
      اثرشان می ماند...
      حتی اگر همه چیزشان را هم با خودشان بردارند و بروند!

                              فریبا وفی‬

/ 0 نظر / 15 بازدید