جدایی همین چیزهای به ظاهر کوچک است

     این که با تو باشم و با من نباشی و با هم نباشیم
     جدایی همین است؛

     این که یک خانه ما را در بر می گیرد
     اما یک ستاره ما را در خود جای ندهد!
     جدایی همین است؛

     این که قلبم اتاقی شد
     خاموش کننده ی صداها
     با دیوارهای مضاعف
     و تو آن را به چشم نبینی!
     جدایی همین است؛

     این که درون جسمت تورا جست وجو کنم
     و آوایت را درون سخنانت جستجو کنم
     وضربان نبضت را در میان دستت جستجو کنم
     جدایی همین است...
 
                                            غاده السمان

     پانوشت:

     وقتی که دیگر دلواپس آن نباشیم که در چشم محبوبمان چگونه دیده شویم،
     معنایش این است که دیگر عاشق نیستیم!

                                     جاودانگی،میلان کوندرا
   

/ 0 نظر / 16 بازدید