کابوسی به نام زندگی

                              ساقـــــیا در ساغر هسـتی شراب نــــاب نیست
                              و آنچه در جــام شفق بینی به جز خوناب نیست

                              زنــــدگی خـــــوشتر بود در پرده ی وهــــــم خیال‎
                              صبح روشن را صفــــای سـایه ی مــهتاب نیست‎

                              مردم چشمـــم فرو مانده است در دریــــای اشک
                              مــــــــور را پای رهـــــایی از دل گـــــــرداب نیست

                              خـــــــــاطر دانا ز توفان حــــــوادث فــــــــارغ است
                              کــــــوه گردون‌سای را انـدیشه از ســیلاب نیست

                              گـر تو را با ما تعـــــلق نــیست ما را شوق هست
                              ور تو را بی ما صـــــبوری هست ما را تاب نیست

                              گــــــفتی اندر خــــــواب بینی بعد از این روی مــرا
                              ماه من درچشم عاشق آب هست وخواب نیست

                              جای آسایش چه میجویی «رهی»در ملک عشق‎
                              مــــــــوج را آســـودگی در بحـــــر بی پایاب نیست‎

                                                      رهی معیری

      پانوشت:

      زندگی مثل کابوسه؛
      سیاه و دردآور و پوچ...
      به نظر من تنها راه چاره برای شاد بودن سر خود کلاه گذاشتنه!
      هممون باید برای زنده موندن یه داستان خیالی ببافیم.
      اگه بخوای رک و راست باشی زندگی کوفتت میشه،
      و نمیتونی تحملش کنی...

                                                        وودی آلن

                                     سالار عقیلی- زورق شکسته(دانلود)

/ 1 نظر / 16 بازدید