همه از دیدن تنهایی خود ترسیدند

      کوه ها با همند و تنهایند
      همچو ما
      با همان ِ تنهایان.

                         احمد شاملو    

      پانوشت:

      همه آدم ها ذاتاً تنها هستند؛
      این که فکر کنی کسی تنهایی ات را پر می کند فکر اشتباهی است.
      تنها ممکن است کسانی باشند
      که در کنار آن ها
      بیشتر از همیشه تنهای ات را فراموش کنی...                
     
              به وقت بهشت - نرگس جورابچیان

/ 2 نظر / 13 بازدید
مستعان صالحی زاده

با این همه،ای قلبِ در به در! از یاد مبر که ما _من و تو_ عشق را رعایت کرده ایم، از یاد مبر که ما _من و تو_ انسان را رعایت کرده ایم، خود اگر شاه کار خدا بود یا نبود. شاملو که باهاش سالهاست زندگی کردم