امان از باد پاییزی

    نه دلبر در بر است این جا
    نه شوری در سر است این جا
    نه شوقی تا ز جا خیزی
    امان از باد پاییزی...

    پانوشت :

    من هیچ کس را آن سوی دیوار های اوین نداشته باشم شاید
    اما
    در این غروب کسالت بار
    هیچ چیز به اندازه ی تلفنی از زندان
    خوشحالم نمی کند
    و مردی که اعتراف کند
    گاهی
    به جای آزادی
    به من می اندیشد .

                                             رویا شاه حسین زاده

/ 0 نظر / 40 بازدید