نگاه

      کسی با سکوتش
      مرا تا بیابان بی انتهای جنون برد
      کسی با نگاهش
      مرا تا درندشت دریای خون برد
      مرا باز گردان
      مرا ای به پایان رسانیده
      آغاز گردان !

                       حمید مصدق


      پانوشت:

      آن‌چه زیر پوست آدم‌ها اتفاق می‌افتاد نمی‌دید،
      و یا می‌دید و برایش مهم نبود.
      بعد‌ها فهمیدم بینایی همه چشم‌ها به یک اندازه نیست.
      یکی کم از دنیا می‌بیند و یکی زیاد.
      دنیا هم در برابر نگاه آدم‌ها به یک‌سان عرضه نمی شود...

                  رازی در کوچه‌ها/فریبا وفی

/ 0 نظر / 4 بازدید