دست کم نگیر خودت را

      حرمت اعتبار خود را
      هرگز در میدان مقایسه خویش با دیگران
      مشکن
      که ما هر یک یگانه ایم،
      موجودی بی نظیر و بی تشابه.
      و
      آرمان های خویش را
      به مقیاس معیارهای دیگران بنیاد مکن،
      تنها تو می دانی که « بهترین » در زندگانیت
      چگونه معنا می شود.

                     نانسی سیمس

      پانوشت:

      هر شخصی یک نابغه است.
      اما اگر قرار باشد در مورد یک ماهی
      بر اساس توان او برای بالا رفتن از درخت قضاوت شود،
      او تمام زندگیش را بر این باور خواهد بود که یک احمق است.

                       انیشتین

/ 3 نظر / 15 بازدید
غریبه

چقدر با حرف انیشتین حال کردم... مرسی