این‌ بالا رفتن‌ عادلانه‌ نیست‌!

      دخترک خنده کنان گفت که چیست
       راز این حلقه ی زر
      راز این حلقه که انگشت مرا
      این چنین تنگ گرفته است به بر

      راز این حلقه که در چهره ی او
      اینهمه تابش و رخشندگی است
      مرد حیران شد و گفت
      حلقه ی خوشبختی است حلقه ی زندگی است

      همه گفتند مبارک باشد
      دخترک گفت دریغا که مرا باز
      در معنی آن شک باشد

      سالها رفت و شبی
      زنی افسرده نظر کرد بر آن حلقه ی زر
      دید در نقش فروزنده ی او
      روز هایی که به امید وفای شوهر
      به هدر رفته هدر
      زن پریشان شد و نالید که وای
      وای این حلقه که در چهره ی او
      باز هم تابش و رخشندگی است
      حلقه ی بردگی وبندگی است.
       
                                        فروغ
 فرخزاد


      پانوشت:

      می‌گویند در پس‌ِ هَر مَردِ موفّق‌، یک‌ زن‌ِ فداکار ایستاده‌ است‌
      ولی‌ من‌ این‌ جمله‌ راجورِ دیگری‌ می‌نویسم‌:
      در پس‌ِ هَر مَردِ موفق‌، یک‌ زن‌ِ نگون‌بخت‌ ایستاده‌ است‌!
       از زنده‌گی‌های‌ مشترکی‌ که‌ در آن‌ها یکی‌ از دوطرف‌ خود را فدای‌ دیگری‌ می‌کند،
      
بیزارم‌!
       یکی‌ سنگین‌ُ صامت‌ به‌ قعر می‌رود تا کفّه‌ی‌ پیروزی‌ دیگری‌ در ترازِ ناکوک‌ِ روزگاربرآید!
       این‌ بالا رفتن‌ عادلانه‌ نیست‌!

                                      یغما گلرویی

/ 0 نظر / 16 بازدید