ابدیت

      به آتش نگاهش اعتماد نکن
      لمس نکن
      به جهتی بگریز که بادها خالی از عطر اویند
      به سرزمینی بی رنگ
      بی بو
      ساکت
      آری
      بگریز
      و پشت ِ ابدیتِ مرگ پنهان شو
      اگر خواستار جاودانگیِ عشقی

                        حسین پناهی

      پانوشت:

      - میتونی دوستش نداشته باشی؟!
      - از مردن که سخت تر نیست!
      - تا حالا مُردی؟!
      - آره.چندین بار!
      - چرا؟
      - میخواستم دوستش نداشته باشم!!!


      پ ن : برای پروانه ی عزیزم که بواسطه ی دوستی ام بیش از همه عذابش داده ام

/ 0 نظر / 2 بازدید