نه از خودت تعریف کن و نه بدگویی

   هرﮔﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ:
   ﺍﻭﻝ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ…
   ﺩﻭﻡ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

   پانوشت:

   نه از خودت تعریف کن و نه بدگویی. ..
   اگر از خودت تعریف کنی قبول نمی‌کنند
   و اگر بدگویی کنی بیش از آنچه اظهار داشتی تو را بد خواهند پنداشت....!

                                      کنفوسیوس

/ 0 نظر / 17 بازدید