مرگ


     وقتی‌ که‌ مرگ‌ ما را برُباید
     ـ تو را و مرا ـ
     نباید که‌ در پایان‌ِ راه‌ِمان‌
     علامت‌ِ سوالی‌
     بر جای‌ بمانَد !
     تنها نقطه‌ای‌ ساده‌...
     همین‌ُ بس‌ !
     چرا که‌ ما
     در حیات‌ِ کوتاه‌ِ خویش‌
     فرصت‌های‌ بی‌شماری‌ داریم‌
     اگر دریابیمشان...

 

     پانوشت:
   
     تنهایی وحشتناکی را احساس می کردم که خیال خودکشی به سرم زد،
     تنها چیزی که جلویم را گرفت این بود که من در مرگ تنهاتر از زندگی خواهم بود...

                                  ژان پل سارتر

/ 0 نظر / 4 بازدید