دور باش اما نزدیک

 

   هراس.....
   یعنى من باشم
   و تو باشى ...
   و حرفی براى گفتن نباشد...

                                                     نیکى فیروزکوهى

  پانوشت:

  ‫قبل از ازدواج، مرد قبل از خواب به حرف هایی می اندیشد که شما گفته اید ؛
  اما بعد از ازدواج مرد، قبل از این که شما حرف بزنید به خواب می رود.

                                                         هلن رولند

/ 0 نظر / 19 بازدید