هیچ

      من هیچم.
      من هیچگاه چیزی نخواهم بود.
      من حتی نمیتوانم خواهان بودن چیزی باشم.
      ازاین که بگذریم
      تمامی رویاهای جهان در من است

                        فرناندو پسوآ

      پانوشت:

      هیچ اگر سایه پذیرد
      من همان
      سایه ی هیچم
      که نه از هیچ اثر ماند
      و نه از سایه ی هیچ

/ 0 نظر / 2 بازدید