هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب

   کیستی که من اینگونه به اعتماد 
   نام خود را با تو می گویم
   نان شادی ام را با تو قسمت می کنم
   به کنارت می نشینم و
   بر زانوی تو اینچنین به خواب می روم
   کیستی که من این گونه به جد
   در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم!

                                                       احمد شاملو

   پانوشت:

   بلاخره یک روزی آدم دلخواهت و پیدا می کنی !
   شک نکن این اتفاق برایت خواهد افتاد ،
   تنها باید فرصت مناسبش را دریابی !
   پس کمتر از این رو قبول نکن ...

                                         بعد از تاریکی | هاروکی موراکامی

/ 0 نظر / 35 بازدید