سکوت آدم های خوب

     دنیا پــــــــــــر است از پلیدی
     نه به خاطر وجود آدمهای بد
     به خاطر سکوت آدم های خوب...
         
                                ناپلئون‬

     پانوشت:

     در کنگره حزب کمو‌نسیت شورو‌ی سابق در هنگام سخنرانی نیکیتا خرو‌شچف
     که با تقبیح جنایت‌های استا‌لین جهان را شگفت‌زده کرد،
     یک نفر از میان جمعیت فریاد برآورد:
     رفیق خرو‌شچف، وقتی بی‌گناهان اعدام می‌شدند، شما کجا بودید؟
     خرو‌شچف گفت: هر کس این را گفت از جا برخیزد.
     اما هیچ کس از جایش تکان نخورد.
     خرو‌شچف ادامه داد: خودتان به سوال خودتان پاسخ دادید.
     در آن زمان من همان جایی بودم که الان شما هستید.

                  دومین مکتوب/ پائولو کوئلیو

/ 0 نظر / 16 بازدید