پاسبان حرم دل

                                   پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب
                                     تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم

                                   دیده بخت به افسانه او شد در خواب
                                      کو نسیمی ز عنایت که کند بیدارم

                                   یارم به یک لا پیرهن خوابیده زیر نسترن
                           ترسم که بوی نسترن مست است و هشیارش کند

                                   ای آفُتاب آهسته نه پا در حریم یار من
                             ترسم صدای پای تو خواب است و بیدارش کند

                              حتما ببینید و بشنوید (از دماوند موسیقی ایران)

   
    پانوشت
:

    نمـــی توانی به کسی بگویی از دوست داشتن یک نفــر خودداری کند!
    دوست داشتن با چیـــزهای دیگر خیــــلی فرق می کند.

                                                    مارگارت آتوود

/ 0 نظر / 39 بازدید