بهار نیست...

            بهار نیست زمستان پس از زمستان است
                                                                 که خود به هم زده تقویم من توالی را

                                                    حسین منزوی

    پانوشت:

    حق با بهار بود، با همان ساقه‌های لخت
    بر این پهنه‌ی خاک چیزی هست که به رغم ما ادامه می‌دهد.
    خوب است که جلوه‌های بودن را به غم و شادی ما نبسته‌اند.

                                                هوشنگ گلشیری

/ 0 نظر / 16 بازدید