رویاهایت را فرو مگذار ...

    در اندرون تو کسی ست
    دنیایی ست ..
    و ترا یاری خواهد داد که خواستن را
    به شدن بدل کنی
    ونیرویی نهفته ,که گامهایت را
    پیوسته براه تواند برد
    پس خو یشتن را آنگونه که می پسندی ترسیم کن
    ودست به کار آنچه باید...
    رویاهایت را فرو مگذار

                    دونا لوین

    پانوشت:

    در مرحله‌ای از زندگی آدم‌ها، هر چیزی روشن و امکان‌پذیر است.
    آنها نه از خیالبافی و نه از آرزوی کارهایی که می‌خواهند در زندگیشان رخ دهد،
    هراسی ندارند.
    اما با گذشت زمان، نیروی مرموزی آن‌ها را متقاعد می‌کند که
    دسترسی به افسانه شخصی‌شان غیر ممکن است.

                    پائولو کوئلیو

/ 0 نظر / 44 بازدید