داوری

      چه تند می تازد
      آنکه بر توسن خودباوری
      به قضاوت برخاسته است
      چه بیرحمانه می زند
      تازیانه های داوری
      با غروری سرشار
      از گناهان نکرده
      و چه آسان میبرد از یاد
      که آب هیچ سرچشمه ای
      آلوده به گل نیست

                              ناهید عباسی

      پانوشت:
   
      - ولی آدم پیش خودش خجالت میکشه.

      - باز هم حرفای احمقانه زدی.
        آدم که با خودش رودرواسی نداره.
        این منم، هرچی هستم منم.
        موقعی ناراحت میشی که بقیه بفهمن چی کاره ای و راجع بهت قضاوت کنن.
        آدم از قضاوت بقیه اس که ناراحت میشه.

      - آدم پیش خودش هم قضاوت میکنه.

      - وقتی تو هم وکیلی، هم قاضی، هم دادستان
        باید خیلی احمق باشی که علیه خودت رأی بدی.

                                    احمد غلامی/تو میگی من اونو کشتم؟

/ 0 نظر / 4 بازدید