چاه اعتماد


                     گرگ ها همراه و انسان ها غریب
                                                             با که باید گفت این حال عجیب؟


                                                فریدون مشیری

   پانوشت :

   خواب دیدم قیامت شده است.
   هر قومی را داخل چاله‌ای عظیم انداخته
   و بر سر هر چاله نگهبانانی گرز به دست گمارده بودند الا چاله‌ی ایرانیان.
   خود را به عبید زاکانی رسانیدم و پرسیدم:
   عبید، این چه حکایت است که بر ما اعتماد کرده، نگهبان نگمارده‌اند؟!
   گفت: می‌دانند که به خود چنان مشغول شویم که ندانیم در چاهیم یا چاله
   خواستم بپرسم:
   اگر باشد در میان ما کسی که بداند و عزم بالا رفتن کند...
   نپرسیده گفت:
   گر کسی از ما فیلش یاد هندوستان کند، 
   خود بهتر از هر نگهبانی لنگش کشیم و به ته چاله باز گردانیم"

                                   «رساله‌ی دلگشا» -عبید زاکانی

/ 0 نظر / 14 بازدید