می روی و نمی رود فکر تو از خیال من

   آدم ها عطرشان را با خودشان می آورند ،
  جا می گذارند و می روند‌‌ !

  آدم‌ها یک روز می آیند و روز دیگر می روند
  ولی ...در خواب‌هایمان می مانند‌ !

  آدم‌ها یک روز می آیند و روز دیگر می روند
  ولی ...دیروز را با خود نمی برند‌‌ !

  آدم‌ها می آیند
 خاطره‌هایشان را جا می گذارند و می روند‌‌ !

  آدم‌ها
 روزی می آیند ، تمام برگ‌های تقویم ، بهار می شود ...
 روزی می روند و چهار فصل پاییز را با خود نمی برند‌‌ !

  آدم‌ها وقتی می آیند موسیقی شان را هم با خودشان می آورند ...
  ولی وقتی می روند با خود نمی برند‌‌ !

  آدم‌ها می آیند و می روند ،
  ولی در دلتنگی هایمان‌‌ ...شعرهایمان‌‌ ...رویاهای خیس شبانه‌‌مان ... می مانند‌‌‌ !

  جا نگذارید !  هر چه را که روزی می آورید را با خودتان ببرید‌ !
  وقتی که می روید دیگر به خواب و خاطره‌‌‌ی آدم برنگردید ...

                                                                         هرتا مولر

   پانوشت :

    بعضی از آدم ها با رفتنشان درسی به ما می دهند که اگر می ماندند،
    هرگز آن را نمی آموختیم.

                                                                   کارلوس فوئنتس

/ 0 نظر / 47 بازدید