ماهی دلتنگ


        ... در تُنگ، دیگر شور دریا غوطه‌ور نیست
                                                    آن ماهی دلتنگ، خوشبختانه مرده است
                                            
                                            فاضل نظری
  
    پانوشت:

   علم می گوید ماهی به خاطر دور شدن از آب به دلایل طبیعی می میرد.
   اما هرکس یک بار بالا و پایین پریدن ماهی را دیده باشد تصدیق می‌کند
   که ماهی از بی آبی به دلیل طبیعی نمی میرد!
   ماهی به خاطر آب خودش را می کشد.

                                          رضا امیرخانی

/ 0 نظر / 14 بازدید