هیچ کلامی تسلی بخش نیست...

       خدایا
       آرامتر...!!
       نیازی به زمین لرزه نیست؛
       کاخِ آرزوهای این مردُم
       به تلنگری هم فرو میریخت...

       پانوشت:

       می دونم مُرده،فکر می کنی نمیدونم ؟
       ولی بازم میتونم دوسش داشته باشم،نمی تونم ؟
       فقط بابت این که یکی مُرده از دوس داشتنش دَس نمی کشیم که!
       مخصوصا وقتی از همه ی اونایی که زنده ن هزار بارم بهتره...
 
                                  ناتور دشت - جی.دی.سلینجر

/ 0 نظر / 19 بازدید