حادثه خوب

           جا مانده است
           چیزی
           جایی
           که هیچ گاه دیگر
           هیچ چیز
           جایش را پر نخواهد کرد ....

                      حسین پناهی

      پانوشت:

      کسی که تجربه دارد قبل از هر چیز می داند که نباید عاشق شود ،
      تجربه عشق را باطل می کند .
      عشق چیزی ست یگانه و یکباره
      اما تجربه یعنی تکرار ،
      یعنی بیش از یکبار .
      عاشق شدن شرط اولش بی تجربه گی ست .

                      نادر ابراهیمی / آتش بدون دود

/ 1 نظر / 14 بازدید
فاطیما

عاشق شدن شرط اولش بی تجربه گی است. باهاش موافقم.کسیکه تجربه داره سخت دوباره عاشق میشه. [گل]