هرگز نرود خاطر تو از یادم

    شعر هم اگر نگویم
    مرا که هیچ گلی هم نامم نیست
    و هیچ خیابانی به نامم
    چگونه به یاد خواهی آورد؟

                                مژگان عباسلو

   پانوشت:

    جایی هست بین خواب و بیداری؛جایی که هنوز می‌شود رویا را به یاد آورد.
    می‌دانی کجاست؟؟؟
    من همیشه در همان‌جا به یادت خواهم بود...

                                         نیستی ببینی(دانلود)
                                             

/ 0 نظر / 18 بازدید