هیچ

     اگر دری میان ما بود
     می‌کوفتم
     درهم می‌کوفتم

     اگر میان ما دیواری بود
     بالا می‌رفتم
     پایین می‌آمدم
     فرو می‌ریختم

     اگر کوه بود دریا بود
     پا می‌گذاشتم
     بر نقشه‌ی جهان و
     نقشه‌ای دیگر می‌کشیدم

     اما میان ما هیچ نیست
     هیچ
     و تنها با هیچ
     هیچ کاری نمی‌شود کرد

                                       شهاب مقربین
     پانوشت:

       وقتی که دیدمش انگار که معلق شده بودم
       در اعماق یک دریای بزرگ.
       غرق شده بودم،
       اما به راحتی زیر ده ها فوت آب نفس می‏کشیدم.
       یا انگار وسط آسمان در ارتفاع چندهزار پایی رها شده بودم
       اما سقوط نمی‏کردم.
       نوعی حالت بی وزنی بود.

                                    مصطفی مستور

/ 0 نظر / 4 بازدید