جبر زندگی

     ای طفل بی‌گناه که راحت نبوده‌ای
     بیست و چهار ساعت ازین بیست و چار سال
     گیرم که پیر گردی و در تنگنای دهر
     با مردم زمانه بسازی هزار سال
     آیا میان این همه اندوه و درد و رنج
     هرگز تفاوتی کند امسال و پارسال؟

                                       فریدون مشیری

     پانوشت:

     زندگی تو این دنیا وحشتناکه؛
     و وحشتناک تر از اون اینه که کسی رو به وجود بیاریم
     و فکر کنیم که اون خوشبخت تر از ما میشه!

                                      اینگمار برگمان

/ 0 نظر / 17 بازدید