از ظلمات سرد این جهان حیرانیم

      نمی دانیم اگر عبور کنیم
      وارد شده ایم یا خارج؛
      نمی دانیم اگر گام برداریم
      دور شده ایم یا نزدیک؛
      ایستاده ایم
      حیران!
      نمی دانیم بخندیم
      یا گریه کنیم...

                              عمران صلاحی

      پانوشت:

      جایی بودم بین مرگ و زندگی؛
      زندگی میکردم اما تنها به این دلیل که نمیتوانستم آن را متوقف کنم!
      البته دلیل محکمی هم برای ترک آن نداشتم.

                             مصطفی مستور

/ 0 نظر / 16 بازدید