کی دل به فرمان من است...

                           این‌چنین بی‌رحم و سنگین‌دل که جانان من‌ست
                             کی دل او سوزد از داغی که بر جان من‌ست؟

                                 ناصحا، بیهوده می‌گویی که دل بردار ازو
                              من به فرمان دلم کی دل به فرمان من‌ست؟...

                                                  هلالی جغتایی

      پانوشت:

      یکی از نشانه های عشق حقیقی آن است که به تو عشق ورزند
      بدون اینکه شایستگی اش را داشته باشی.
      اگر زنی به من بگوید عاشق توام چون روشنفکری، محترم هستی،
      برایم هدیه می خری و ظرف ها را هم خوب می شویی، مرا ناامید کرده.
      چنین عشقی بیشتر عملی خودپسندانه به نظر می رسد.
      چقدر دلپذیر است که بشنوی من دیوانه ی توام،
      هرچند که روشنفکر و محترم نباشی.
      حتی اگر دروغگو و خودبین باشی.

                                                     میلان کوندرا

/ 0 نظر / 23 بازدید