آرزو دارم که باز آن روی زیبا را ببینم....

                                         آرزو دارم که باز آن روی زیبا را ببینم
                                      آن سر و آن سیما و آن بالای رعنا را ببینم

                                   نقش رویای مرا، در چشم مشتاقم بخوانی
                                    تا در آن چشمان جادو، نقش رویا را ببینم

                                    قصه ها گفتم به سودای تو، با همصحبتانت
                                      تا نهان از چشم ها، آن روی زیبا را ببینم

                                    پیش پای خویش را آسان نمی بینم، کجایی؟
                                       ای چراغ زندگی، تا عرش اعلی را ببینم

                                با من وحشی، نمی دانم چه کردی، کاین زمان من
                                         بهر دیدار تو، خواهم جمله دنیا را ببینم

                                  دیدن روی توام بس نیست، کی باشد که یک دم
                                        ای سراپایم فدایت، آن سراپا را ببینم؟....

                                                      (پژمان بختیاری)
                    
                                                             
دانلود               

/ 1 نظر / 176 بازدید
مهدی

فوق العادست ممنون