بزرگترین حقیقت دنیا تنهایی ست

     بنشینیم و بیندیشیم!
     این همه با هم بیگانه
     این همه دوری و بیزاری
     به کجا آیا خواهیم رسید آخر؟
     و چه خواهد آمد بر سر ما با این دلهای پراکنده؟
     جنگلی بودیم:
     شاخه در شاخه همه آغوش
     ریشه در ریشه همه پیوند
     وینک، انبوه درختانی تنهاییم...

                                  هوشنگ ابتهاج‬

     پانوشت:

     هر کس در دنیا باید یکی را داشته باشد که حرفهای خود را به او بزند؛
     آزادانه و بدون رودربایسی و خجالت...!
     به راستی انسان از تنهایی دق می کند.

                                 ارنست همینگوی

/ 0 نظر / 21 بازدید