تو با همه چیز درآمیخته ای

      چگونه تو را فراموش کنم؟
      اگر تو را فراموش کنم
      باید سال هایی را نیز که با تو بوده ام فراموش کنم
      دریا را فراموش کنم
      و کافه های غروب را
      باران را ،اسب ها را و جاده ها را
      باید دنیا را، زندگی را و خودم را نیز فراموش کنم
      تو با همه چیز درآمیخته ای!

                                         رسول یونان

      پانوشت:

      چیزهایی مثل رنج بزرگ، اندوه بزرگ، خاطره ی بزرگ معنا نداره...
      همه چیز فراموش میشه،
      حتی عشق بزرگ!
      اونچه درباره ی زندگی، غم انگیز و حیرت آوره، همینه.

                                   مرگ خوش - آلبر کامو‬

/ 0 نظر / 14 بازدید