کز هر چه در خیال من آمد نکوتری

    ﻫﯿﭽﮑﺲ،
    ﺑﺮ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﭘﺎﺭﮎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﻨﺸﯿﻨﺪ!
    ﯾﺎ ﯾﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺖ،  
    ﯾﺎ ﯾﺎﺩ ﯾﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺮ . . .

     پانوشت:
  
    ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ
    ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺷﺪﻡ ﻭ 30 ﺳﻨﺖ ﮐﺮﺍﯾﻪ ﺩﺍﺩﻡ.
    ﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻨﺪ!
    ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥﮐﻪ
    ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻡ
    ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ...
                                                       ﺭﯾﭽﺎﺭﺩ ﺑﺮﺍﺗﯿﮕﺎﻥ

                                     دانلود آهنگ زیبای مسعود امامی  (پاییزی)

/ 0 نظر / 38 بازدید