جهنم

      مسیر را اشتباه رفتید
      آسمان را گم کرده اید
      من
      همینجا
      در همین هجومی که
      جهنم می نامیدش
      خشت به خشت از خیال و رویا
      بهشتی ساختم
      بهشتی که
      آنقدر به شما نزدیک است
      که عاقلانه
      دورش می پندارید

                        امین منصوری

      پانوشت:

      به اعتقاد من
      جهنم ، رنجی است که انسان از عدم توانائی اش
      در دوست داشتن و عشق ورزیدن متحمل می شود

                        داستایوسکی

/ 0 نظر / 2 بازدید