حسرت هم صحبتی

من که در تُنگ برای تو تماشا دارم
با چه رویی بنویسم غم دریا دارم؟

دل پر از شوق رهایی ست، ولی ممکن نیست
به زبان آورم آن را که تمنا دارم

چیستم؟! خاطره ی زخم فراموش شده
لب اگر باز کنم با تو سخن ها دارم

با دلت حسرت هم صحبتی ام هست، ولی
سنگ را با چه زبانی به سخن وا دارم؟

چیزی از عمر نمانده ست، ولی می خواهم
خانه ای را که فرو ریخته برپا دارم

/ 0 نظر / 6 بازدید