ریسمان پاره

   ریسمان پاره را می توان دوباره گره زد
   دوباره دوام می آورد
   اما هر چه باشد ریسمان پاره ای است
   شاید ما دوباره همدیگر را دیدار کنیم
   اما در آنجا که ترکم کردی
   هرگز دوباره مرا نخواهی یافت!

                                             برتولت برشت

   پانوشت:

   زخم ها خوب می شوند؛
   اما خوب شدن با مثل روز اول شدن خیلی فرق دارد.

                                            اوریانا فالاچی

/ 0 نظر / 16 بازدید