تولد

      هدیه ام از تولد
      گریه بود؛
      خندیدن را
      تو به من آموختی...

                                        شمس لنگرودی

      پانوشت:

      زمانی که به دنیا می آییم ، قرار دادی را برای زندگی کردن امضا می کنیم ؛
      ولی سال ها بعد ،
      لحظاتی می رسد که از خود می پرسیم
      چه کسی این قرارداد را به جای من امضا کرده است؟!

                                    بینایی-ژوزه ساراماگو‬

/ 0 نظر / 16 بازدید