توقع

    آرامشی که اکنون دارم
   مدیون انتظاریست ؛
   که دیگر از کسی ندارم …

                                            سیلویا پلات‬

   پانوشت:

   تمام غصه ها از همان جایی آغاز می شوند که،
   ترازو بر می داری می افتی به جان دوست داشتنت .
   اندازه می گیری !
   حساب و کتاب میکنی!
   مقایسه میکنی !
   و خدا نکـند حساب و کـتابت برسـد بـه آنجا کـه زیادتر دوستش داشته ای ،
   کـه زیادتر گذشـته ای ،
   که زیادتر بـخـشیده ای ،
   به قـدر یک ذره ،
   یک ثانیه حتی !
   درست از همانجاست که توقع آغاز می شود
   و توقع آغاز رنج هایی ست که ما میکشیم....

   پ ن: به بهانه ناراحتی امروزم...شاید دلیلش همین بود.توقع!!!

/ 0 نظر / 15 بازدید