دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند


    ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،
    ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺏ ،
    ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻌﺮﻫﺎﯼ ﻧﺎﺏ !

                                                          ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﻣﺸﯿﺮﯼ

    پانوشت :

    تمامِ فکر‌هایم را کرده ام
    بهترین راه همین است که یک شب زلزله‌ای بیاید
    قاره ی من را به قاره ی تو نزدیک کند
    همان شب من تنها جاده‌ ی مانده تا رسیدن را بدوم
    و بدوم
    و بدوم
    صبح تو را کنارِ خانه جنگلی‌ کوچکی ببینم
    که بی‌قرارِ آمدنِ من ایستاده ای...

                                                         نیکی فیروزکوهی

/ 0 نظر / 19 بازدید